Advanced Search
+Flere Søgefelter
Søgning
Vi fandt 0 Resultater

Produktionsvej 2, 2600 Glostrup

Pris 28.000.000

Your search results

Markant domicil ejendom på hjørnegrund i det eftertragtede Glostrup kvarter

Regulær erhvervsejendom med en domicilbygning med skarp profil.

Bygningen fremstår i profilerede og farvede betonelementer.

Bygningen er opført i 3 plan i 1989, renoveret i 1995 og i de efterfølgende år holdt i en standard, der ligger noget over normalen.

Kontor:

Adgang via en flot lys og præsentabel hall til den U-formede bygning.

Indgangspartiet har hvide alu glaspartier. Taget er et skrånende kobbertag.

Kobbertaget giver bygningen og virksomheden et eksklusivt look.

Stueplanet indeholder reception, mødelokaler, kontorer og stor dejlig lys kantine p.t. med koldt køkken. Med få ændringer kan det blive et varmt køkken. Ventilation i kantinen.

I stueplan er der også mulighed for let montage/produktion i kraft af porten mod nord.

På 1. og 2. sal er der separate kontorer i forskellige størrelser, nogle storrumskontorer, og møderum m.v. Adgang til etagerne fra elevatoren i receptionen og fra moderne 1/2 svings spindeltrappe. Elevator til 8 personer eller 630 kg.

Indrettet med lette skillevægge, der relativt let kan flyttes eller fjernes.

Indretning omtrentlig som anført på plantegningerne.

Der er hvidmalede vægge.

Der er forsænkede, hvide, lyddæmpende lofter. I, på og nedhængt fra lofterne er monteret lysarmaturer.

Velholdte tæpper på gulvenes gangarealer og moderne linoleumsgulve.

Termovinduer i facaderne med solafskærmning.

I de 6 toiletsektioner er der marmorfliser/lyse fliser og marmorklinkegulve / lyse.

I toilet-, bade- og omklædningsrum er der lyse klinkegulve.

I kantine er der moderne linoleumsgulv og hvide vægge.

Port:      En elektrisk aluhejseport.

Portmål:   Ca. 2,1 m bred og ca. 2,1 m høj.

Trafikalt utroligt velbelig­gende med kun ca. 500 m til motorring 3, Frederikssunds-motorvejen og kun ca. 300 m til Ring 3.

Flere buslinier, herunder hurtigbusser – med forbindelse til/fra omliggende S-stationer.

Gode parkerings- og tilkørselsforhold.

Øvrige virksomheder i kvarteret er bl.a. Danske Bank, Rigspolitiet, Agilent Technologies, Inco Engros, ThyssenKrupp Elevator, m.fl.

Fakta

 Bygningsarealer           Bebygget areal – kontorer mm i stueplan, ca.    981 m

1 og 2. sal – kontorer, ca. m2                                                                         1.935 m2

Kælder – fyrrum m.v.                                                                                        119 m2

 I alt, ca.                                                                                                   3.035 m2

Grundareal:                         3.308 m2 heraf vej 0 m2.

Matr.nr.                                5 ø Ejby By, Ejby

Kommune                           Glostrup Kommune.

Offentlig vurdering             Ejendomsværdi pr. 1/10 2016                                kr.          27.500.000

heraf grundværdi                                                                                                      kr.              1.654.000

Dækningsafgiftspligtig forskelsværdi                                                                   kr.           25.846.000

Installationer    Varme: Via fjernvarmeforsyning. Kontorer m.v. opvarmes med radiatorer.

Elektricitet: Ørsteds oplyser et 4 x 150 mm² kabel, der er sikret med 200 Amp.

Langs facaden i kontorerne er der in­stalla­tionskana­ler for IT-, el- og tele­foni. PDS er kategori 6. Fiber er lagt ind i bygningen. Leverandør er p.t. Nianet.

I lager- og produktionslokaler er der elinstallatio­n til maskine m.v.

Varmeforbrug excl. moms er ca. kr. 128.000 i 2016.

Energimærkning                  Energimærke af 22/01 2018 for bygningen kan udleveres. Karakteren er B.

Alarmanlæg                           Evt. alarminstallationer medfølger ikke i handlen.

Ubebygget areal:                  Bortset fra randbe­plantninger og bede langs med bygningen er alle arealer befæstede.

Der er en del P-pladser.      Ejendommen er hegnet og indkørslerne forsynet med gitterlåger.

Lokalplan/udvidelse           Ejendommen er omfattet af Byplanvedtægt E 2 for et område nord for Jyllingevej og øst for Ring 3 i Glostrup kommune.

Området må kun anvendes til erhvervsformål. Der må kun opføres eller indrettes bebyggelse til eller udøves industri- og større værkstedsvirksomhed, entreprenør og oplagsvirksomhed, engroshandel samt forretningsvirksomhed, der har tilknytning til de pågældende erhverv eller som efter kommunalbestyrelsens skøn naturligt finder palds i området. Virksomhederne skal godkendes af kommunalbestyrelsen og må efter dennes skøn ikke være til væsentlig ulempe for de omboende ved lugt, rystelser, røg, støj, støv, ved skæmmende udseende eller på anden måde.

Der må opføres bygninger, med et rumfang på højst 3 m3 pr. m² grun­dareal.

Det bebyggede areal må ikke overstige 1/3 af grundarealet, svarende til 1.102 m2.

Bebyggelsen må udføres med en bygningshøjde på max. 10 meter.

Minimumgrundstørrelse 2.500 m², med min. 40 meter facadelængde, dog mindst 30 m.

Der er således udvidelses­muligheder på ejendommen, idet der er bebygget 981 m2 af de mulige 1.102 m2.

Da bygningens rumfang p.t. ikke kendes, er det ikke muligt præcist at fastsætte udbygningmulighederne.

Forurening     1. januar 2008 blev samtlige ejendomme beliggende i byzone områdeklassificerede som lettere forurenet, jf. § 1, i lov nr. 507 om forurenet jord, hvilket også er sket her.

Region Hovedstaden (RH) og kommunen har kortlagt ejendommen som ikke forurenet. De kan dog undersøge/kortlægge ejendommen på et senere tidspunkt.

Sælger bekendt er den ikke forurenet og sælgers aktiviteter har ikke medført risiko herfor.

Kontakt ibo erhvervs-ejendomsmæglere for yderligere informationer.

Købsvilkår                            

 Pris                                       kr. 28 mio.

 Overtagelse                         Overtagelse kan ske efter aftale.

Gardiner, rullegardiner, persienner, nedhængte kontorlamper, køleskab, opvaskemaskine, telefoni, IT-installationer, alarman­læg, kameraovervågning, lagerreoler medfølger ikke i handlen, men tilhører den nuværende ejer af hvem de evt. kan købes.

Ejendomsskat                      Grundskyld, dækningsafgift og rottebekæmpelse udgør i 2018 kr. 289.022,90.

Forsikringer                          p.t. forsikret i Danske Forsikring ved policenr. J 9442 789 300 mod brand, svamp, insekter, rørskade, indbrud og glas m.v.

Vandforbrug                         Vand, vandafledningsafgifter m.m. er ikke indregnet i ovennævnte tal.

Prospekt                              Salgsprospektet er foreløbigt. Der kan ske ændringer i prospektet. Prospektet må derfor ikke benyttes til handel af ejendommen, idet kun ibo’s endelige slutseddel er gældende som oplysninger fra sælger og ibo. Nærværende salgsprospekt og de heri anførte foreløbige oplysninger er således helt uden ansvar for sælger og ibo erhvervs-ejendomsmæglere.

Besigtigelse                          Kun efter aftale med ibo erhvervs-ejendomsmæglere på 44 54 27 00 eller ibo@ibo.dk, der er til tjeneste hermed samt med yderligere oplysninger.

Evt. moms                            Såfremt bygningerne får anden anvendelse, der betyder ejendommen betragtes som en ny ejendom, der udløser moms, er prisen angivet excl. moms.

Afskrivninger                        Hvis ejendommen af køber bliver benyttet til et afskrivningsberetti­get formål, kan afskrivningsgrund­laget sættes til ca. kr. 26.314.400, svarende til ca. 93,98 % af købesummen, der igen svarer til forskelsværdi­ens andel af ejendomsværdien.

I det 1. år og i hvert af de følgende 24 år kan der årligt afskrives ca. kr. 1.052.500 nemlig 4 % af afskrivningsgrundlaget.

Bemærk, at ovennævnte beregninger tager udgangspunkt i den i prospektet angivne vurdering. Købers konkrete afskrivningsmuligheder skal køber selv drøfte med sin egen revisor inden handlens indgåelse.

Sagsnr: S1596-MB
Type:
Adresse: Produktionsvej 2
Post Nummer: 2600
Areal: 3,000 m2
Energimærke: B
Årlig Leje: 0 kr.
Årlig Driftudgift: 0 kr.
Årlig Leje/m2: 0 kr.
Årlig Driftudgift/m2: 0 kr.
Pris: 28.000.000

Compare properties

Similar Listings

+


174 m2
Hurtig overtagelse. Regulært lejemål
Årlig Leje: 87.000 kr.

Bestil Prospekt

Indtast venligst dine oplysninger og du vil herefter få tilsendt et Prospekt.Ved at bestille prospektet accepterer du, at
ibo må kontakte dig pr. telefon eller Email.

Prospektet fremsendes omgående til din Email

click to enable zoom
Loading Maps
Vi fandt ikke nogle resultater
åben kortet
Min Placering Fuldskærm Forrige Næste
Gade Visning
  • +Flere Søgefelter